Artikkeli

Aktiivisen työympäristön luominen – 3 syytä miksi se kannattaa

TekstiIda Saalsto

Miksi kuntoilun mahdollistaminen työpaikalla kannattaa?

Aktiivinen työympäristö, joka mahdollistaa työpaikalla kuntoilun, edistää yleistä terveyttä. Panostukset työpaikkaliikuntaan voivat parhaassa tapauksessa tarkoittaa moninkertaista tuottoa jokaiselle eurolle. Kun työntekijä voi hyvin, ovat kulutkin pienemmät verrattuna huonosti voivaan työntekijään. 

#1 Työpaikalla kuntoilu edistää yleistä terveyttä

Nykyään tiedetään, että terveyden kannalta on parempi liikkua vähäisiä määriä pitkin päivää, kuin tehdä yksi kova liikuntasuoritus ja olla muutoin paikoillaan. Liikkuva aikuinen-ohjelman artikkelin mukaan tuloksia on mahdotonta saavuttaa, mikäli liikkuminen ja palautuminen ajoitetaan ainoastaan vapaa-aikaan ja lomille. Mahdollisuuksien luominen työpaikalla tapahtuvaan liikuntaan auttaa työntekijöitä liikkumaan päivän aikana mahdollisimman paljon.

active office aktiivinen työympäristö

Naavan Helsingin toimistolla liikutaan sujuvasti työpäivän lomassa. Kuva: Veera Kurittu

#2 Työpaikan yhteisöllisyys lisääntyy

Yhdessä liikkuminen kollegojen kanssa luo työpaikoille yhteisöllisyyttä ja kasvattaa työviihtyvyyttä. Erityisesti hybridityön aikana on tärkeää tehdä toimistosta viihtyisä ja aktiivisuuteen kannustava paikka, johon tullaan mielellään tapaamaan kollegoita.

työpaikan kuntosali

ODA Suomen toimitiloista löytyvä täysin varusteltu kuntosali tuo yhdessä liikkumisen iloa työntekijöille. Kuva: Veera Kurittu

#3 Työnantajamielikuva paranee

Puoleensavetävät ja aktiivisuuteen kannustavat toimitilat nostavat työnantajamielikuvaa ja voivat jopa vähentää henkilöstön vaihtuvuutta. Henkilöstöliikunnan barometrin tulokset osoittavat, että henkilöstöliikuntaa toteutetaan pitkälti henkilökohtaisen liikunnan tukemisen näkökulmasta. Tällöin henkilöstöliikunnan hyötyjä organisaation sisäisen toimivuuden, ilmapiirin ja työnantajakuvan kehittäjänä ei hyödynnetä. (Aura 2021, 7.)

Kuva: Technogym

Laskelmien mukaan yhden sairauspoissaolopäivän aiheuttamat kulut työnantajalle voivat olla noin 350 euroa silloin, jos työntekijälle tarvitaan sijainen. Turun Sanomissa julkaistun asiantuntija-artikkelin mukaan alle 30-vuotiaan henkilön joutuminen työkyvyttömyyseläkkeelle voi tuoda jopa 300 000 euron kulut työnantajalle. Vastaavalla summalla työnantaja saisi aikaan jo melko huomattavia ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä. Kun työpaikkaliikunta otetaan agendalle, saadaan helposti aikaan monia hyötyjä.

Monessa työpaikassa liikunnan tukeminen saattaa perustua ainoastaan liikuntaseteleihin, mutta tuoko toiminnan ulkoistaminen työntekijän vastuulle kaivattuja tuloksia? Voisivatko työpaikalta löytyvät kuntoiluvälineet olla parempi tapa kannustaa liikkumaan myös työpäivän aikana?

Tiedämme, että nykypäivänä fyysinen tekeminen on vähentynyt ja työssä vietetään merkittävä määrä valveillaoloajasta. Työpaikkojen rooli aktiivisen elämäntavan edistämisessä tulee varmasti kasvamaan, sillä lisääntyneen paikallaanolon haitat tunnistetaan entistä paremmin. Työpaikalle kannattaa luoda laadukkaat edellytykset vähintäänkin pieniin liikuntahetkiin.

Kiinnostuitko aiheesta? Lataa tästä oppaamme aktiivisen ja liikuntaan kannustavan työympäristön luomiseen.