Tietosuojakäytäntö

Tietosuojakäytäntö

Qicraft Finland Oy:n Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Qicraft Finland on sitoutunut hallitsemaan asiakkaidemme ja kumppaniensa henkilötietoja oikealla tavalla. Täällä voit lukea, miten keräämme, käytämme ja suojelemme tietoja asiakkaistamme, yhteistyökumppaneistamme ja muilta käyttäjiltä qicraft.fi ja siihen liittyvistä verkkosivustoista sekä Qicraft Finlandin muista digitaalisista kanavista

 

1. Rekisterinpitäjä

Qicraft Finland Oy, 1925207-2
Perintökuja 4
01510 Vantaa


2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Marjo Kolinen, marjo.kolinen@qicraft.fi
Yrityksen ei ole tarpeen nimetä tietosuojavaltuutettua

 

3. Rekisterin nimi

Qicraft Finland Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään sopimuksen, suostumuksen ja rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella. Saatamme käsitellä tietoja myös lakisääteisten velvollisuuksien täyttämiseksi. Rekisteröityjä tietoja käytetään asiakassuhteen tai muun siihen verrattavan suhteen hoitamiseen, analysointiin, liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen sekä markkinointiin (esim. uutiskirjeiden lähettämiseen) ja asiakasviestintään. Henkilötietoja voidaan käyttää soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin Qicraft Finland Oy:n ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden suoramarkkinointiin. Rekisterin hoitamisessa voidaan teknisistä ja käytännöllisistä syistä käyttää myös apuna ulkopuolisia palveluntarjoajia.


Henkilötietojen käyttö ja läpinäkyvyys

Kun hankit tarvikkeita ja palveluita Qicraft Finlandilta, pyydämme henkilökohtaisia ​​tietoja sinulta. Qicraft Finland on velvollinen käsittelemään henkilökohtaisia ​​tietoja asiakkailta ja yhteistyökumppaneilta Privacy Actin mukaisesti.

Qicraft voi käyttää henkilökohtaisia ​​tietojasi kommunikoinnissa kanssasi koskien asiakassuhdettamme. Qicraft Finland sitoutuu olemaan ilmaisematta henkilökohtaisia ​​tietojasi kenellekään ilman suostumusta.

 

5. Rekisterin tietosisältö

• etu- ja sukunimet
• sukupuoli
• asiakasnumero
• 
yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
• työnantaja, rooli/titteli
• suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
• markkinointiin ja myynnin edistämiseen liittyvät tiedot
• 
asiakkuuden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot
(esim. osto- ja toimitustiedot, palautteet, reklamaatiot)

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröitäviä koskevia henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään tai Qicraft Finland Oy:n asiakkaalta erilaisten palvelujen käytön (kuten uutiskirjeen tilauksen) yhteydessä sekä erilaisten markkinointitoimenpiteiden kuten tapahtumien, messujen ym. yhteydessä.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää lisäksi yhteistyökumppanien rekistereistä sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta yrityksiltä.


Tietojen keräämisen- sekä analyysityökalut

Qicraft Finland käyttää erilaisia ​​analyysityökaluja ja tallentaa evästeinformaation Qicraft.fi:iin ja siihen liittyviin verkkosivustoihin. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita verkkosivustomme tallentavat tietokoneellasi, jotta voimme tunnistaa sinut käyttäjinä ja tarjota sinulle mukautettuja sisältöjä ja palveluita, kun vierailet sivuillamme. Evästeet eivät sisällä henkilökohtaisia ​​tietoja.

Käymällä sivustollamme suostut käyttämään evästeitä, jotta voimme tarjota paremman käyttökokemuksen.

Käytämme seuraavia analysointityökaluja ja kolmannen osapuolen ratkaisuja:

• Google Analytics
• Facebook Analytics
• LinkedIn Insight
• Hotjar – käytetään analysoimaan käyttömalleja verkkosivuillamme.

Google Tag Manageria hallitaan organisoimalla ja hallitsemalla verkkosivustoillamme toimivia komentosarjoja.


Postituslistat

Qicraft Finland käyttää sähköpostilistoja kommunikoimalla asiakkaidemme kanssa Emarketeer-uutiskirjeen avulla. Kun rekisteröidyt sähköpostilistalle, tallennetaan yleensä seuraavat tiedot: nimi, sähköpostiosoite, IP-osoite, rekisteröinnin aika ja paikka, aikavyöhyke ja muut tiedot, joita pyydetään ilmoittautumisen yhteydessä.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta mihinkään. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä tavalla perustuen voimassa olevaan lainsäädäntöön.

Tietoja voidaan luovuttaa rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän lukuun osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella. Tällöin tietojen käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä luovutettuja tietoja omaan lukuunsa omissa rekistereissään.

 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja saatetaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi. Tällöin tietojen siirrossa noudatetaan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Pääsy- ja käsittelyoikeus tietoihin myönnetään työtehtävien ja -vastuiden perusteella. Reksiterin käyttäjä tunnistetaan käyttäjätunnuksen ja/tai verkkotunnuksen perusteella. Käyttöoikeudet annetaan henkilöryhmälle, johon kuuluvat henkilöt tarvitsevat näitä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Näihin henkilöihin voi kuulua myös ulkopuolisen palveluntarjoajan työntekijöitä. Sähköiset rekisterin tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muiden tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja:

 

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on EU tietosuoja-asetuksen artiklojen 15-22 mukaiset oikeudet tietojen tarkastamiseen. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle yhteyshenkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely suoramarkkinointia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia häntä koskevien virheellisten, puutteellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisemista. Reksiterinpitäjä on velvollinen oikaisemaan nämä tiedot ilman aiheetonta viivytystä. Oikaisupyyntö tulee esittää kirjallisesti reksiterinpitäjälle (info@qicraft.fi).


Tietojen poistaminen

Voit irtisanoutua Qicraft Finlandin postituslistalta milloin tahansa ja pyytää, että kaikki tiedot sinusta poistetaan. Voit tehdä sen klikkaamalla ”lopetat tilauksen” minkä tahansa uutiskirjeen pohjalta Qicraft Finlandilta.


Poista evästeet käytöstä tai poista ne

Voit myös estää evästeet selaimestasi ja / tai poistaa ne. Ohjeet vaihtelevat selaimilla, mutta voit tehdä tämän kirjoittamalla ”poista evästeet” + selaimesi nimi. Sieltä löydät myös keinot miten ne poistetaan käytöstä.

 

11. Tietosuojailmoituksen muuttaminen

Qicraft Finland Oy pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä sivustollaan. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Kehotamme tutustumaan tämän tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisin väliajoin. Uusin versio on aina saatavilla osoitteessa www.qicraft.fi

tietosuojakytnt-qicraft-finland