Artikkeli

Aktiivinen työympäristö kannustaa liikkumaan

KuvaTechnogym

Hyvinvointiin panostaminen kannattaa – aktiivinen työympäristö pitää liikkeessä

Panostaminen aktiivisempaan työympäristöön kannattaa, sillä tutkimusten mukaan fyysisellä aktiivisuudella on yhteys mm. parempaan ongelmanratkaisukykyyn.  Tuettujen liikuntamahdollisuuksien lisäksi työnantaja voi kannustaa työntekijöitä olemaan fyysisesti aktiivisia myös työtehtäviä suorittaessa. Aktiivinen työympäristö tukee myös työssä jaksamista sekä houkuttelee uusia työntekijöitä yritykseen.

Lähitulevaisuus tulee näyttämään millaiseksi työnteon tavat muodostuvat pitkän etätyöjakson jälkeen. Moni on mieltynyt kotoa käsin työskentelyyn, mutta samalla työyhteisön tiimihengen ylläpitäminen tai ideointipalaverit saattavat vaatia fyysistä läsnäoloa toimistolla. Vaikka ratkaisuna olisi niin sanottu hybridimalli, yrityksen on hyvä pohtia keinoja houkutella työntekijöitä myös toimistolle. Työterveyslaitos kehottaa työnantajia kysymään itseltään mitkä ovat yrityksen toimitilan vetovoimatekijät ja mitkä eivät. Esimerkiksi sijainnilla ei välttämättä olekaan enää niin suurta merkitystä kuin ennen.

aktiivinen työympäristö

Sen sijaan terveellisempi ja aktivoiva toimistoympäristö voi olla omiaan houkuttelemaan työntekijät takaisin työpaikalle. Esimerkiksi palavereja voi muuttaa aktivoivammiksi ja työntekijät voi ottaa mukaan työpisteiden tai taukotilojen suunnitteluun, jolloin työpaikasta saadaan kaikille toimiva kokonaisuus. Toimistolle halutaan tulla, koska siellä tarjotaan vastapainoa virtuaalipalavereille ja kiinnitetään huomiota hyvinvointiin kannustamalla fyysiseen toimintaan. Avuksi voi ottaa Active Office-konseptin, jossa toimintaympäristöä suunnitellaan tai muokataan hyvinvoinnin ja fyysiseen aktiivisuuden kannustamisen näkökulmasta.

Tiesitkö, että toimistotyöntekijä viettää työelämänsä 70 400 tuntia istuen? Tämä vastaa 8 vuotta. 

Tee työympäristöstä fyysistä aktiivisuutta tukeva kokonaisuus

Fyysinen aktiivisuus on hyväksi myös mielelle

Entisaikoina ihmisen tuli olla fyysisesti hyvässä kunnossa hankkiakseen ravintoa tai ylipäätään pysyäkseen elossa. Nykypäivänä meidän ei enää tarvitse taistella eloonjäämisestämme samalla tavalla, mutta tutkimustiedon valossa tiedämme aerobisen liikunnan auttavan vähentämään sydän- ja verisuonitautien, diabeteksen ja muiden kehoon vaikuttavien sairauksien riskiä. Viimeisen kahden vuosikymmenen aikana tutkimukset ovat myös alkaneet osoittaa, että liikunnalla on positiivisia vaikutuksia aivojen terveyteen, muistitoimintoihin ja hyvinvointiin.

On selvää, että fyysinen aktiivisuus ei vaikuta vain kehoon, vaan myös mieleen.

aktiivinen työympäristö

Kuva: Vardan Harutyunyan

Aerobinen liikunta auttaa suoriutumaan ajatustyöstä

Aerobinen liikunta stimuloi aivojen plastisuutta. Plastisuudella tarkoitetaan aivojen kykyä mukautua ihmisen ympäristön muutoksiin, jotta aivotoiminta toimisi paremmin. Liikunta siis stimuloi aivojen plastisuutta ja vapauttaa aivosolujen kasvutekijöitä. Aivot luovat uusia yhteyksiä hermosolujen välille, korjaavat vaurioita tai muuttavat erilaisten välittäjäaineiden tasoa toiminnan parantamiseksi.

Lähde: Aivoliitto

aktiivinen työympäristö

Kuva: Robina Weermeijer

Fyysisen aktiivisuuden ja kognitiivisten kykyjen yhteys

Aiheeseen liittyvä tuote
Active Sitting Ball pallotuoli

TechnogymActive Sitting Ball pallotuoli

Lue lisää

On olemassa useita esimerkkejä tutkimuksista, jotka ovat osoittaneet fyysisen toiminnan tuomia positiivisia vaikutuksia erilaisiin kognitiivisiin toimintoihin. Laajassa eri tutkimustuloksia yhdistelevässä ruotsalaisessa tutkimuksessa havaittiin esimerkiksi hyvän fyysisen kunnon korreloivan parempaa ongelmanratkaisukykyä.

Fyysinen aktiivisuus keski-iässä on myös osoittanut suojaavan vanhusten kognitiivisten kykyjen heikkenemistä ja dementiaa vastaan. Interventiotutkimukset yli 65-vuotiailla liikunnallisesti passiivisilla henkilöillä ovat osoittaneet, että 6–12 kuukautta kestävällä kardioharjoittelulla voi olla riittävä vaikutus useisiin tärkeisiin kognitiivisiin toimintoihin, kuten muistiin.

Lähde: Idrottsforskning.se

 

active office qicraft

Tarvitseko apua terveellisemmän ja aktivoivan työympäristön luomisessa?

Liiallisen istumisen ja passiivisen elämäntavan kielteisistä vaikutuksista, sekä liikunnan tuomista positiivisista vaikutuksista aivoihin ja aivoista riippuvaisiin toimintoihin on olemassa runsaasti tieteellistä näyttöä. Kohtuullisellakin liikuntamäärällä ja pienillä jokapäiväisillä teoilla on merkitystä pitkällä tähtäimellä. Kun kannustat työntekijöitäsi fyysiseen aktiivisuuteen työpaikalla, voit kasvattaa toimitilojesi käyttöastetta ja houkuttelet samalla myös uusia työntekijöitä.

Fyysisen aktiivisuuden lisääminen ei automaattisesti tarkoita aikaa pois työajasta, sillä erilaisten ratkaisujen avulla saadaan aktivoitua istumatyötä tekevät työntekijät ja erityisesti heidät, jotka eivät vielä ole fyysisesti aktiivisia. Katso esimerkkejä Active Office-ratkaisuista työpaikalle, sekä tutustu myös yrityksen kuntosaliratkaisuihin.  Ota meihin yhteyttä, niin mietitään yhdessä ratkaisuja aktiivisemman ja terveellisemmän työympäristön luomiseen!