Artikkeli

Kuntoilu on houkutteleva työsuhde-etu – työnantaja voi jopa tienata sillä

TekstiAnne Kristiansen

KuvaQicraft Norway, Technogym

Oikeus työaikana kuntoiluun on hyvä työsuhde-etu – voit jopa tienata sillä

Lisääntynyt hyvinvointi, tuottavuuden kasvu ja sairauspoissaolojen väheneminen ovat suurimpia fyysisen aktiivisuuden vaikutuksia työpaikalla. Siksi kuntoilun mahdollistamisen pitäisi olla jokaisen työnantajan asialistalla. Ja mikä parasta, se voi olla myös taloudellisesti kannattavaa!

Kuntoilusta on tullut houkuttelevin työsuhde-etu

Norjassa tutkimukset ovat osoittaneet, että liikunta on houkuttelevin etu norjalaisten työntekijöiden keskuudessa verrattuna muihin etuihin, kuten yrityksen lomamökit, pysäköinti tai lasten päivähoito. Trendi on huomioitu myös uusia toimisto- ja liikerakennuksia rakentavien yritysten keskuudessa. Uusien toimistorakennusten kuntoilutiloista on tullut jopa hygieniatekijä, huolimatta siitä, että kuntoilutilojen taso voi vaihdella suuresti. Kun arvostettu Fornebuporten-liikerakennus valmistui vuonna 2015, ei kuntoilutiloissa tai tuntitarjonnassa säästelty. Qicraft/Technogym sai kunnian olla liikerakennuksen Lifestyle-kuntosalin toimittajana.

Kuntoilun mahdollistaminen nostaa työnantajan kannattavuutta

Kuntoilumahdollisuuksien tarjoaminen ja kuntoilun helpottaminen työpaikalla maksaa itsensä takaisin myös taloudellisesti. Tuoreessa University of Southern Denmarkin tekemässä tutkimuksessa kartoitettiin liikunnan vaikutuksia seuraamalla noin 400 toimihenkilöä (julkiselta ja yksityiseltä sektorilta) yli kahden vuoden ajan.

Jo vuoden kuluttua tutkimuksen alkamisesta tulokset osoittivat, että lyhytaikaiset sairauspoissaolot laskivat jopa 49 prosentilla. Lisäksi työkyky ja tuottavuus olivat kasvaneet noin 10 prosenttia.

Kuntoiluryhmä sai harjoitella tunnin viikossa yhdessä ohjaajan kanssa yksilöllisesti sovelletun, erittäin intensiivisen harjoitteluohjelman mukaisesti. Jo vuoden kuluttua tulokset osoittivat, että lyhytaikaiset sairauspoissaolot laskivat jyrkästi jopa 49 prosenttia. Työkyky ja tuottavuus olivat kasvaneet noin 10 prosenttia. Verrokkiryhmällä, jossa liikuntaa ei harrastettu, ei syntynyt mitattavissa olevia muutoksia.

Kokeiluun sijoitetun rahan tuotto oli kolminkertainen

”Kun myös tuottavuus kasvoi kymmenellä prosentilla, voimme tehdä yksinkertaisia ​​laskelmia suhteessa yksilön palkkaan. Laskennassa otettiin huomioon myös kaikki kuntoilun valmisteluun ja menetettyyn työaikaan liittyvät kulut. Siitäkin huolimatta päädyimme siihen, että sijoitettu summa maksoi itsensä jopa kolminkertaisesti takaisin”, kertoo tutkijana toiminut Just Bendix Justesen. Tutkimus oli osa väitöskirjaa ja osoitti, että liikuntaan tehdyt investoinnit maksoivat itsensä takaisin myös työnantajille.

– Työskentelin teorian pohjalta, että asianmukaisella kuntoilulla meidän on kyettävä parantamaan työntekijöiden terveyttä ja että tällä on puolestaan ​​oltava vaikutusta työn tehokkuuteen. Lopputulos kuitenkin yllätti täydellisesti. Näin selkeät hyödyt lyhytaikaisen sairausloman suhteen olivat positiivinen yllätys, jopa minulle. Koska suurimmalla osalla yrityksistä on hyvät järjestelmät sairauslomien seurantaan, olisi liikuntaan sijoitetun pääoman tuottoa helppo laskea.

Säännöllinen liikunta hyödyttää myös työnantajaa

Kun aikaa on vähän, liikunnan harrastamisesta karsitaan liiankin usein. Työnantajien pitäisi olla tästä huolissaan, sillä tutkimusten mukaan säännöllisellä liikunnalla on suora yhteys hyvinvointiin, työssä suoriutumiseen ja yleiseen terveyteen. Käänteisesti ilmaistuna sillä on myös suora yhteys sairauslomiin, huonoon terveyteen ja jopa ennenaikaiseen kuolemaan.

Istuminen aiheuttaa kaksi kertaa enemmän menehtymisiä kuin ylipaino

Euroopan kaikkien aikojen kattavimmassa yksittäisessä terveystutkimuksessa seurattiin yli 12 vuoden ajan 300 000 naista ja miestä, kymmenessä eri maassa Euroopassa. Tulokset osoittivat, että liiallinen istuminen aiheutti kaksi kertaa enemmän menehtymisiä kuin liikalihavuus. Toinen laaja, heinäkuussa 2016 Norjan urheiluakatemiassa tehty kansainvälinen tutkimus osoitti myös selkeän yhteyden paikallaan istumisen ja varhaisen kuoleman välillä. Osallistujilla, jotka liikkuivat liian vähän ja istuivat yli kahdeksan tuntia päivässä, ennenaikaisen kuoleman riski kasvoi jopa 59 prosenttia verrattuna aktiivisempiin yksilöihin.

liikunta työsuhde-etu

Fyysisen aktiivisuuden lisääminen kannattaa

Paikallaan istuminen on kiistattomasti yksi riskitekijöistä yleisesti huonolle terveydelle ja sairauksille, kuten tyypin 2 diabetekselle sekä sydän- ja verisuonitauteille. Norjassa on tutkittu, että aikuiset viettävät hieman yli 60 prosenttia hereilläoloajastaan istuma-asennossa. Fyysinen aktiivisuus olisi tärkeää haitallisten vaikutusten vähentämiseksi. Sen sijaan virkistysalueiden, luonnon ja urheilutilojen lähellä olo näytti lisäävän ihmisten aktiivisuutta. Siksi toimenpiteet fyysisen aktiivisuuden helpottamiseksi työpaikalla voivat asiantuntijoiden mukaan olla terveyttä parantavia tekijöitä.

liikunta työsuhde-etu

Työaikana kuntoilu on strateginen päätös

Just Bendix Justesen uskoo, että yrityksillä on valtava potentiaali tarjota työntekijöilleen mahdollisuuksia parempaan terveyteen ja työkykyyn. Samalla hän korostaa, että asenteita on usein muutettava sekä työntekijöiden, että johdon puolella. Koska työpaikalla tapahtuvasta kuntoilusta ei aina saada innostumaan heitä, jotka sitä kaikkein eniten tarvitsisivat, on tärkeää työskennellä pitkäjänteisesti strategisten suuntaviivojen mukaan. Justesen tuo esiin kolme tärkeää kohtaa, jotka hänen mielestään ovat olennaisia yrityksen uudenlaisen kulttuurin ja hyvän liikuntaohjelman luomisessa.

Johdon on otettava kuntoilumahdollisuus osaksi strategista työtä. Jotta työ kantaisi hedelmää, on ymmärrettävä että kyse on pitkän aikavälin investoinnista. Jokaisen työntekijän on saatava yksilöllisesti mukautettu liikuntasuunnitelma, joka perustuu työtehtäviin, mahdollisiin vaivoihin ja fyysiseen kuntoon.

Just Bendix Justesen, Tutkija

Työhön tulisi ottaa mukaan valikoituja lähettiläitä, jotka puolestaan motivoivat muita kollegoja. Tämä maksaa itsensä takaisin työnantajalle rahan, ja työntekijöille terveyden muodossa, Justesen toteaa.