Artikkeli

Katse milleniaalien kuntoon ja terveyteen

TekstiNorberto Lacourt – Qicraft Sweden

KuvaQicraft Sweden

Milleniaalien eli Y-sukupolven merkitys kuluttajina nousee kovaa vauhtia. Siksi heidän elämäntapojaan ja kulutustottumuksiaan seurataan herkeämättä. Kuntokeskussektorilla on tärkeä tunnistaa liiketoiminnan kannalta merkittävän sukupolven terveystottumukset, jotta siellä voidaan tarjota näille sopivia palveluita. Seuraavassa yllättäviä tutkimustuloksia milleniaalien terveydestä. 

Blue Cross Blue Shield Associationin hiljattain tekemä tutkimus , jonka mukaan Y-sukupolven*) terveys on heikommalla tolalla kuin edeltävän X-sukupolven**). Y-sukupolvi on fyysisesti heikommassa kunnossa kuin X-sukupolvi heidän ikäisenään.

* Millenniaalit, Y-sukupolvi – syntynyt 80-luvun alkupuolelta 90-luvun loppuun
** X-sukupolvi – syntynyt 60-luvun puolivälistä 70-luvun loppuun

 

Käänne milleniaalien terveydessä tapahtuu kolmeakymppiä lähestyessä

Keväällä 2019 tehdyssä ”Millennials Health” tutkimuksessa oli mukana 55 miljoonaa 21–36-vuotiaista amerikkalaista. Tutkimuksen mukaan Y-sukupolvi oli nuoruudessaan ollut hyvässä fyysisessä kunnossa, mutta heidän terveytensä alkoi heikentyä tasaisesti noin 27-vuotiaana. Pohjoismaissa tehdyt tutkimukset osoittavat samanlaisia suuntauksia, mutta tulokset eivät ole aivan niin hälyttäviä kuin Yhdysvalloissa.

Millenials Health tutkimuksen mukaan vuosien 2014 – 2017 välillä milleniaalien masennus kasvoi 31 % ja muiden mielisairauksien 15 %. Myös monet muut sairaudet kuten yliherkkyys, korkea kolesteroli ja korkea verenpaine olivat yleisempiä milleniaaleilla kuin X-sukupolvella saman ikäisinä.

Tutkijat havaitsivat myös, että terveysongelmat erityisesti naisilla olivat yleisempiä. Vaikka terveysongelmat jatkavat edelleen kasvuaan, 83 prosenttia tutkituista milleniaaleista ilmoittaa tuntevansa olevansa terve.

Elämäntapasairaudet lisääntyvät – ellei niitä pysäytetä

Tutkimus osoittaa, että Yhdysvalloissa milleniaalien sairastuminen yleisimpiin sairauksiin kasvaa huomattavasti vuodesta toiseen. Sama trendi on nähtävissä myös Pohjoismaissa.

Elintavoilla on suora yhteys sairaustilastoihin. Helmikuussa Lancetin kansanterveystutkimuksessa todettiin, että monet liikalihavuuteen liitettävät syöpäsairaudet  lisääntyvät tällä hetkellä vuosituhannen vaihteessa.

Tutkimuksissa esiin tulleet valitettavat tosiasiat jatkavat varmasti kasvuaan, mikäli siihen ei ajoissa puututa. Terveiden elämäntapojen levittäminen ja juurruttaminen ovat ainoa keino terveemmän huomisen tekemisessä. Technogymin Let’s Move for a Better World -kampanja on yksi tapa kampanjoida terveiden elämäntapojen puolesta.

Let´s Move viikko 2020

 

Miten milleniaalien terveyttä voi edistää?

Fyysisellä aktiivisuudella on valtava rooli sairauksien voittamisessa. Moni milleniaali tarvitsee ammattilaisten apua terveemmän huomisen saavuttamisessa. Liikunta-alan ammattilaisilla on merkittävä rooli tässä.

Autamme mielellämme rakentamaan yhteisöllisen ja kannustavan ilmapiirin kuntosalillesi, joka tukee liiketoimintasi kehittymistä. Ota yhteyttä!

Ota meihin yhteyttä
Myynti

Myynti

Info