Teknologia

Asiakaspitoa ja harjoittelumotivaatiota liikuntahaasteilla

TekstiElisa Aunola

KuvaQicraft Finland, Technogym

Ota meihin yhteyttä
Myynti

Myynti

Info

Pikku kisailu piristää usein itse kunkin arkea, ja tässä tapauksessa luonnollisesti liikuntaharrastusta. Aseta liikuntahaaste!

Yksilöiden ja tiimien haastaminen toimii hyvänä motivointikeinona liikkumaan kuntokeskuksessa. Parhaimmillaan haasteet auttavat asiakaspysyvyydessä ja auttavat saamaan lisää asiakkaita. Technogymin Let’s move for a Better Worldiin osallistuneet kuntokeskukset ovat onnistuneet kasvattamaan asiakkuusmyyntiä 15% ja parantamaan käyntitiheyttä 26% kampanjan aikana.

Liikuntahaasteen asettaminen on tutkitusti tehokasta

Jama Internal Medicinen julkaisemassa tutkimuksessa seurattiin painoaan pudottavien henkilöiden päivittäisen liikunnan määrän lisäämistä seurantajaksolla ja sen jälkeen.

Tutkijat pyysivät 602 tutkimukseen osallistunutta aikuista seuraamaan askeliaan ja asettamaan päivittäiset tavoitteet askelmäärän lisäämiselle. Sitten tutkijat jakoivat osallistujat neljään ryhmään: ryhmään, joka seurasi askelten kertymistä itsenäisesti, ja kolmeen ryhmään, joihin liittyi erilaisia kilpailullisia elementtejä ja palkintoja.

Seuranta kesti 24 viikkoa. Seurantavaiheen päättyessä kilpailulliset ryhmät olivat lisänneet askeliaan selvästi enemmän kuin ryhmä, joka seurasi askeliaan itsenäisesti. Seuraavan 12 viikon aikana kilpailullisiin ryhmiin osallistuneet jatkoivat askelten keräämistä itsenäisesti askeliaan seurannutta ryhmää selvästi aktiivisemmin. Liikuntahaasteen asettamisella oli siis myös positiivisia vaikutuksia henkilön liikunnalliseen aktiivisuuteen myöhemmässä vaiheessa.

Lue Reutersin artikkeli tutkimuksen tuloksista täältä 

 

Motivoi asettamalla liikuntahaaste

Edellä olleesta esimerkistä voidaan todeta: Jos ihmisellä ei ole tavoitetta, ei useinkaan synny myöskään tuloksia. Moni kaipaa ja tarvitsee ulkopuolelta annettuja tavoitteita, jotta tietää, mitä kohti tehdä töitä. Siksi erilaiset haasteet voivat saada passiivisuuteen taipuvaisen henkilön aktivoitumaan ja innostumaan liikkumisesta. Piilevä kilpailuvietti voi yllättää ihmisen itsensäkin.

Aina ei tarvitse olla ensimmäinen, paras tai kovin – jo osallistuminen saa harjoittelumotivaation nousuun.

Technogymin Mywellness-pilvipalvelun Challenge-lisenssi mahdollistaa erilaiset haasteet helposti ja yksinkertaisesti. Mywellnessin ja Challengen käyttö ei edellytä kuntokeskukselta Technogym-laitteistoa, sillä Mywellnessiä voi hyödyntää minkä tahansa laitteiden  tai harjoitusten kanssa.

Aiheeseen liittyvä tuote
Haasteet ja kilpailut (CHALLENGE)

TechnogymMywellness Pro - Haasteet ja kilpailut (CHALLENGE)

Lue lisää

Tulostaulu näyttää ahkerimmat treenaajat

Kuntosalin tulostaulu listaa kuukauden aktiivisimmat salitreenaajat. Se näyttää Move-liikuntapisteinä asiakkaan kuntosalilla tekemät liikuntasuoritukset, jotka tämä tallentaa Mywellnessiin. Kun asiakas näkee omat ja/tai kaverin suoritukset, se saa usein skarppaamaan omaa harjoittelua.

Mywellness challenge tulostaulu

 

 

Liikuntahaaste, jossa kaikki voivat voittaa

Vocarun Challenge aktivoi ulkoliikuntaan

Aina ei tarvitse olla ensimmäinen tai paras. Motivaattorina keskivertoliikkujalle toimii asetetun rajan saavuttaminen. Kaikki, jotka liikkuvat tietyn verran, saavat palkinnon. Hyvänä esimerkkinä matalan kynnyksen haasteesta on Vocatum ketjun vuotuinen Vocarun Challenge, jossa tavoitteena on juosta tai kävellä vuoden aikana 607 km.

 

Vocatumin asiakkaat tallentavat kävellen tai juosten tehdyt harjoitukset Mywellness applikaatiolla tai siihen liitetyllä toisella sovelluksella (esim. Polar Flow). Vocarun Challengen avulla Vocatum on onnistunut aktivoimaan asiakkaitaan liikkumaan myös kuntosalin ulkopuolella ja täten saavuttamaan liikunnalla parempia tuloksia. Luonnollisesti vuoden mittainen haaste sitouttaa asiakkaat kuntosaliin vähintäänkin koko vuodeksi.

Vocarun Challengeen osallistuu noin 10 % ketjun jokaisen keskuksen asiakkaista. Joka vuosi enemmän! Vocatumilla asiakaspysyvyys on selvästi suurempi kuin kuntokeskuksissa yleensä. Tähän haasteilla ja asiakkaiden aktivoinnilla on suuri merkitys.

Vocarun Challengen avulla Vocatum on onnistunut aktivoimaan asiakkaitaan liikkumaan myös kuntosalin ulkopuolella ja täten saavuttamaan liikunnalla parempia tuloksia. Se johtaa motivoitumiseen ja sitoututumiseen.

Tiimin liikuntahaasteessa kaikkien panos merkitsee

Viimeistään osallistuminen yhtenä tiimin jäsenenä motivoi laittamaan parhaansa peliin. Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta. Technogymin mailmanlaajuinen Let’s Move for a Better World on hyvä esimerkki haasteesta, jossa pienikin teko on suuri teko.

Kuntokeskuksen jäsenet keräävät Move-liikuntapisteitä yhteiseen pottiin, jonka tuloksena kuntokeskus pääsee lahjoittamaan liikuntavälineitä valitsemalleen paikalliselle oppilaitokselle. Mitä enemmän Move-pisteitä, sitä suurempi on lahjoitus. Näin jokaisella kuntosalilla tehdyllä harjoitteella on merkitystä lopputulokseen. Jokainen asiakas voi kokea tehneensä hyvää mös yhteiskunnallisesti sen lisäksi, että on edistänyt omaa hyvinvointiaan.

Parhaimmillaan Let’s Move for a Better World kampanja toimii olemassa olevien asiakkaiden sitouttamisen keinona, mutta sen avulla saa myös uusia potentiaalisia asiakkaita liikkeelle – kukapa ei haluaisi olla tekemässä yhteistä hyvää paikallisen koulun lasten liikuttamiseksi.

Vuonna 2019 Let’s Move kampanjaan osallistui lähes 1400 kuntokeskusta ympäri maailmaa. Keskimäärin asiakkuuksien myynti kasvoi 14% ja asiakkaiden käyntitiheys kasvoi 26%.

Mitä enemmän Move-pisteitä, sitä suurempi on lahjoitus. Näin jokaisella kuntosalilla tehdyllä harjoitteella on merkitystä lopputulokseen.

Sitouta asettamalla liikuntahaaste

Erilaiset kisat ja haasteet saavat kuntokeskuksen asiakkaat liikkumaan aktiivisemmin ja sitoutumaan omaan tekemiseen. Sitä kautta haasteet auttavat kuntosalia parantamaan asiakaspysyvyyttä. Nekin asiakkaat, jotka eivät itse tykkää suorittaa, seuraavat mieluusti, miten muut suoriutuvat.