Lehdistötiedote

Qicraft Group hankkii koulutusalan SAFE Education -yrityksen

TekstiFarhad Jabbari - Qicraft Sweden, Heikki Tanner

Qicraft Group hankkii koulutusalan SAFE Education -yrityksen

Qicraft vahvistaa asemaansa hankkimalla pohjoismaisen SAFE Education -yrityksen, jolla on 25 vuoden kokemus sertifioitujen Personal Trainereiden, ryhmävalmentajien ja ravitsemusterapeuttien kouluttamisesta.

Meillä on ilo ilmoittaa, että Qicraft Group hankkii SAFE-Educationin ja koulutustoiminnan Ruotsissa ja Norjassa SATS-ryhmästä. SAFE Education on vahva brändi kuntokeskusalalla. Sillä on osaava kouluttajien ryhmä ja vakiintunut liiketoiminta Pohjoismaissa, mikä tekee tästä hankinnasta täysin yhdenmukaisen Qicraftin strategian kanssa.

Osaaminen on yksi Qicraftin viidestä kulmakivestä ja se muodostaa tärkeän osan Qicraftin strategiasta luoda arvoa asiakkaalle. Koulutukselle ja osaamiselle on markkinoilla kysyntää ja Qicraft haluaa vastata kasvaviin tarpeisiin alan koulutuksen tietotaidossa.

– Olemme ylpeitä voidessamme aloittaa tämän matkan SAFE Educationin kanssa, jotta voimme edelleen kehittää yritystä, investoida koulutukseen ja vahvistaa koulutusorganisaatiotamme. Panostamme pitkäjänteisesti SAFE Education organisaatioon uusien ja jännittävien tuotteiden kehittämiseksi. Käytämme myös nykyaikaista teknologiaa ainutlaatuisen tarjoaman luomiseksi opiskelijoillemme ja tulevaisuuden osallistujille, sanoo Farhad Jabbari, Qicraft Groupin toimitusjohtaja.

– SAFE:lla ja SATS:lla on yhdessä pitkä ja positiivinen historia, ja SAFE on ollut tärkeä osa ohjaajien ja Personal Trainereiden koulutuksen ja toiminnan laatua. Siirryttäessä eteenpäin olemme päättäneet, että peruskoulutuksen tarjoaminen ei ole ydinliiketoimintaamme ja sen takia päädyimme SAFE: n myyntiin. Sen sijaan keskitymme ja panostamme voimakkaasti Personal Trainereiden osaamisen kehittämiseen koulutuslohkojen avulla ja toimimme läheisessä yhteistyössä kaikkien PT-instituutioiden kanssa markkinoilla. Lopuksi olen erittäin iloinen siitä, että Qicraft Group ostaa SAFE: n ja tarjoaa myönteisen kasvun ja pyrkimyksen jatkokehitykseen, sanoo toimitusjohtaja Olav Johan Thorstad, SATS / ELIXIA.

Pätevien henkilökohtaisten kouluttajien kysyntä kasvaa markkinoilla edelleen. Nykyään Personal Trainer on terveys- ja hyvinvointi -alalla tärkeä ammatti. Qicraft haluaa myötävaikuttaa alan kehitykseen lisäämällä Personal Trainereiden määrää. Qicraftin yhteistyön kautta ruotsalaisen Fitness and Wellness -liiketoiminta-alan yritysten kanssa Personal Trainereiden terveydenhuollon tuki mahdollistuu markkinoilla. Tämä on yksi monista vaiheista tulevaisuudessa parantamaan ammatin edellytyksiä ja mahdollisuuksia Personal Trainerina.

Qicraft, Technogym- laitteiden eksklusiivisena maahantuojana, näkee kehityksen menevän kohti kokemusperustaista koulutusta, nimeltään ”Formats”, joiden perusta on digitaalisissa pienryhmätunneissa. Yksilön motivaatioon perustuva koulutus, joka perustuu digitaalisiin ratkaisuihin, mutta joka pohjaa pääasiassa ohjaajan tietämykseen ja valmennukseen vastaa tämän päivän kuluttajien vaatimuksia. Opettajien kouluttaminen on ainoa tapa edetä sekä varmistaa vahva ja tunnepohjainen asiakaskokemus.

– Kasvavat vaatimukset ovat tosiasia tänä päivänä, ei ainoastaan ​​asiakkaidemme, vaan erityisesti loppukäyttäjien sekä kuntokeskusten jäsenien osalta. SAFE-koulutuksen hankkimisella meillä on suuri potentiaali ja tilaisuus vastata tähän tarpeeseen ja luoda oma koulutustiimi, jolla varmistetaan korkeatasoinen osaaminen ja kyky tarjota paras kokemus ratkaisuistamme asiakkaillemme mutta ennen kaikkea heidän asiakkaillensa, kertoo Farhad Jabbari, Qicraft Groupin CEO.

Tietoja SAFE Educationista

SAFE Education on Pohjoismaissa toimiva koulutusyritys. Olemme kouluttaneet Personal Trainereitä, ryhmäkoulutusopettajia sekä ravitsemusterapeutteja jo 25 vuoden ajan. Lähivuosina tuhansia ihmisiä on koulutettu ja me tiedämme, että yli 90% on saanut työtä koulutuksensa jälkeen. Visiomme on auttaa enemmän ihmisiä voimaan paremmin ja tämä vahvistaa jäsenillemme, että onnistumme tavoitteessamme. Autamme heitä kehittämään, uskaltamaan ja tuntemaan olonsa onnistuneeksi. Kouluttajillamme on intohimoinen sitoutuminen tehtäväänsä.

Tietoja Qicraftista

Qicraft on johtava kuntosalilaitteiden ja niihin liittyvien hyvinvointipalveluiden yhteistyökumppani Pohjoismaissa sekä Virossa. Tavoitteena on auttaa asiakkaita investoimaan kannattavaan liiketoimintaan ja tuottaa parhaat ja toimivat palvelut terveyden, kuntoutuksen ja hyvinvoinnin parissa. Qicraftin nimi heijastaa tavoitteitamme sekä markkinoita, joissa työskentelemme: Qi tarkoittaa energiaa ja liikkumista, Craft tarkoittaa laatua ja osaamista. Tavoitteenamme on aktivoida ihmisiä ja opastaa meitä kaikessa mitä teemme.

Lisätietoja asiasta antaa Farhad Jabbari, Qicraft Groupin CEO; farhad.jabbari@qicraft.se.

Qicraft Group acquires the educational company SAFE Education
Qicraft strengthens its position through acquisition of the Nordic company SAFE Education, a company with 25 years of experience in educating certified Personal Trainers, Group Training Instructors and Nutritionists.

We are pleased to announce that Qicraft Group acquires SAFE Education and their educational operations in Sweden and Norway from the SATS Group. SAFE Education has a strong brand in the region, has a competent team of teachers and a well-established business in the Nordic region, which makes this acquisition totally in line with Qicraft’s long-term strategy.

Competence is one of Qicraft’s five cornerstones, thus forming an important part of Qicraft’s strategy to create value for the customer. There is a great demand for education and skills, which means that Qicraft wants to meet the growing need for knowledge about training in the industry.

We are proud to start this journey with SAFE Education to further develop the company, invest in education and strengthen our educational team. We will invest long-term in SAFE Education to develop new and exciting products. We will also use modern technology to create a unique offer for our students and participants in the future, comments Farhad Jabbari, CEO Qicraft Group.

– SAFE and SATS have a long and positive history together, and SAFE has been instrumental for ensuring the quality of our instructors and PT’s. Moving forward, we have decided that offering basic education will not be core business, and hence the sale of SAFE. We will instead focus and invest heavily in developing our PTs through educational build-on blocks and rather work closely with all PT-institutions in the market. Lastly, I am very happy that Qicraft buys SAFE and provides a positive platform and ambition for further growth, said Olav Johan Thorstad, CEO SATS/ELIXIA.

The demand for competent Personal Trainer’s continues to grow. Today, the role as a Personal Trainer is an important profession in the Health & Fitness industry. Qicraft wants to contribute to this development in the industry by educating more Personal Trainers, but also with the goal of ensuring good working conditions when you work as a PT. Through Qicraft’s cooperation with “Friskvårdsföretagen”, the industry association for Fitness and Wellness in Sweden, healthcare allowance for PT’s has become possible in the market. This is one of many steps for the future to improve the conditions and opportunities of the profession as a Personal trainer.

As an exclusive distributor to the industry leader Technogym, Qicraft also see a strong development towards experience-based training, called Formats, digital group training classes. Training based on the motivation of the individual and derived from digital solutions, but mainly based on the instructor’s knowledge and coaching. Education of instructors is the only way forward to deliver and ensure a great customer experience.

– Increasing demands on us as partner is a fact today and not only by our customers but especially by the end user or the members of Health clubs. Through the acquisition of SAFE Education, we see a great potential and opportunity to meet this need and create our own educational team to ensure high level of competence and ability to deliver the best experience of our solutions to our customers, but more importantly to their customers, explains Farhad Jabbari, CEO Qicraft Group.

About SAFE Education

SAFE Education is an educational company active in the Nordic countries. We have educated Personal Trainer, Group Training Instructors and Nutritionists for 25 years. In recent years thousands of people have been educated and we know that more than 90% have got a work after their education. Our vision is to help more people feel better and this confirms our participants that we are successful. We help them develop, dare, and feel successful. Our teachers have a passionate commitment in their mission.

About Qicraft

Qicraft is the Nordic region’s leading partner of Technogym training equipment and related services. Our ambition is to help our customers invest in profitable business and deliver the best results in health and wellness. The name Qicraft reflects the market we work in and the ambitions we have: Qi stands for energy and movement, Craft stands for quality and competence. Our mission is Activating people and guides us in everything we do.

For questions regarding this, please contact Farhad Jabbari, CEO Qicraft Group at farhad.jabbari@qicraft.se.