PROFILE – Kartoita jäsenten tarpeet

PROFILE – kartoitetaan jäsenten tarpeet

Mywellness Cloud koostuu eri sovelluksista. PROFILE mahdollistaa henkilökohtaisen motivaatiokartan luomisen jokaiselle jäsenelle. PROFILE-sovelluksen avulla voit analysoida asiakaskuntaasi, saat syvällisempää näkemystä heidän tavoitteistaan ja tarperistaan, minkä perusteella teidät mitä palveluita kannattaa tarjota kullekin asiakkaalle. Voit myös saada käsitystä siitä, miksi asiakkaat päätyvät vaihtamaan kuntokeskusta. Pitkällä aikavälillä, voit hienosäätää tunti- ja palvelutarjontaa kun huomaat että asiakaskunta on muuttumassa. PROFILE sovellusta voi käyttää myös uusasiakashankinnassa liidigeneraattorina. Anna potentiaalisten jäsenten kartoittaa heidän motivaatiotaan ja käyttää PROFILE työkalua, jonka jälkeen voit kontaktoida asiakasta luontevammin ja tarjota kokeiluharjoituskertaa, mikä sopii hänen profiiliinsa.

PROFILE auttaa sinua saamaan vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

• Minkälaisia asiakkaita sinulla on?
• Miten pidän kiinni asiakkaistani?
• Miten voin myydä lisäpalveluita?
• Mikä motivoi heitä?
• Miten voin varmistaa että he saavat mitä he tarvitsevat?